Contributies

  1. Door aanmelding als lid verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde contributie bij achteraf betaling door middel van automatische incasso.
  2. De contributie dient maandelijks achteraf te worden voldaan.
  3. De contributie seizoen 2018/2019 bedragen: (update 01-09-2018)
  • € 22,50 per maand gedurende 10 maanden voor jongens B, en C en D-jeugd op de centrale trainingen;
  • € 22,50 per maand gedurende 10 maanden voor waterpoloschool Zuid (Eindhoven);
  • € 22,50 per maand gedurende 10 maanden voor waterpoloschool West (Roosendaal);
  • €. 30,50 per maand (€ 8,– extra) gedurende 10 maanden voor niet uit regio Zuid deelnemende sporters op de centrale trainingen.

Het lidmaatschap geeft recht op trainingen volgens het rooster wat terug te vinden is bij de rubriek agenda.

Doordat in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion veel nationale en internationale wedstrijden plaats vinden kunnen er trainingen uitvallen. Dit staat eveneens in de agenda vermeld.

Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd t/m 2e jaars B-jeugd (<17).
Afmelden voor het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het waterpolo-seizoen.

Het lidmaatschap wordt door WOC Zuid beëindigd indien de sporter/sportster niet voldoet aan het gewenste niveau, nadat de technische staf de sporter/sportster en ouders hiervan in kennis heeft gesteld.
Langdurende afwezigheid door blessure, ziekte en deelname aan jong oranje, worden door de technische staf besproken met het bestuur, waarna een passende oplossing wordt gezocht.