Inschrijfformulier

Voor het aanmelden voor de waterpoloscholen of de centrale trainingen dient u dit inschrijfformulier in te vullen en te zenden naar de ledenadministratie.

Het inschrijving bij WOC Zuid verplicht u voor een doorlopend lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd t/m 2e jaars B-jeugd (<17). Afmelden voor het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het waterpolo-seizoen. Het lidmaatschap wordt door WOC Zuid beëindigd indien de sporter/sportster niet voldoet aan het gewenste niveau, nadat de technische staf de sporter/sportster en ouders hiervan in kennis heeft gesteld. Langdurende afwezigheid door blessure, ziekte en deelname aan jong oranje, worden door de technische staf besproken met het bestuur, waarna een passende oplossing wordt gezocht.