Samenwerking RWPC en WOC Zuid

Samen vooruit: verdieping van samenwerking RWPC & WOC-Zuid

Sinds de oprichting van het WOC-Zuid heeft de Regionale Waterpolo Commissie (toen Districts-WPC) het WOC-Zuid steeds actief gesteund.
In het verleden is er altijd speciale aandacht geweest voor de jeugd in Regio Zuid. Ruim 20 jaar geleden is met de trainingen van de getalenteerde speelsters en spelers voor de kringenslottoernooien voor de onder 18, onder 16 en onder 14 jaar begonnen. Deze trainingen werden ondersteund door de toenmalige kringen Zeeland, Noord Brabant en Limburg. Het WOC heeft in 2010 deze taken overgenomen waarbij de waterpolocommissie van Regio Zuid (RWPC) op de achtergrond de jeugdontwikkelingen kritisch volgt en ondersteunt.
In dit seizoen 2013-2014 is deze samenwerking verder verdiept, waardoor RWPC en het WOC-Zuid hun ontwikkeling als regionale basis voor het waterpolo, de herkenning en ontplooiing van talenten, en als platform naar de nationale top versterkt hebben, waarbij de sporter centraal staat.
Op basis van de plannen en ontwikkelingen bij het WOC-Zuid vindt er sinds dit seizoen ieder kwartaal een voortgangsbijeenkomst plaats met een afvaardiging van het RWPC en het WOC-Zuid bestuur.
In deze voortgangsbijeenkomsten bespreken wij het gezamenlijke beleid, bestuurlijke ontwikkelingen en uitbouw van het WOC in de regio. Op het technische vlak wordt de RWPC geïnformeerd over de sportieve ontwikkeling van de WOC -sporter, de ontwikkeling van de trainers en de toekomstplannen besproken. Zo zijn eerder dit seizoen onze sportieve visie, plannen en begroting besproken.
Een ander resultaat van ons overleg is het invoeren van een sportersvolgsysteem, dat wordt uitgewerkt door de technische leiding en trainersstaf. Ook de fasering van de regionale waterpoloscholen in ‘West’ (Roosendaal), ‘Oost’ (Oss), ‘Zuid’ (Sittard) en ‘Midden’ (Eindhoven) wordt zo in overleg ingevoerd.
Bij de start van het seizoen is het gelukt om een nieuwe technische leiding aan te trekken bestaande uit Ronald Lindhout en Egbert de Groot . Gedurende het seizoen is het WOC-Zuid bestuur uitgebreid met Paul van Oorschot (Arethusa) als vice-voorzitter, en meer recent met Tim Buhre (SBC-2000), Ferry van Vegchelen (De Krabben) en Bertie van Liempt (De Treffers).
Als WOC-Zuid zouden wij het toejuichen om meer vrijwilligers en bestuursleden van waterpolo verenigingen uit de drie zuidelijke provincies aan de staf toe te voegen. Zo’n diversiteit zal het draagvlak en vooruitgang van het jeugd-waterpolo in de regio verder ten goede komen.
Als WOC-Zuid bedanken wij de RWPC voor de verdieping van onze samenwerking. Dit seizoen hebben de prestaties van alle jongens en meisjesteams ons op het niveau van het vierde waterpolo opleidingscentrum van Nederland gebracht. Een geweldige vooruitgang in de jaren dat het WOC-Zuid actief is. Wij zijn blij met de goede samenwerking met de RWPC, en bovenal trots op onze spelers en speelsters, trainersstaf, ouders en vrijwilligers waarmee we samen vorm geven aan de samenwerking en talentontwikkeling van het waterpolo in Zuid-Nederland: samen vooruit als WOC-Zuid!
Het bestuur WOC-Zuid

Comments are closed.