Update ledenadministratie

Beste sporters, ouders, verzorgers,

De ledenadministratie van WOC Zuid komt niet overeen met de praktijk.
Er is geconstateerd dat er veel meer sporters deelnemen aan trainingen van WOC Zuid dan het huidige ledenbestand.
Dit willen we graag updaten, mede omdat er een administratieve koppeling zit in de ledenadministratie met het sportersvolgsysteem en de financiële administratie (o.a. incasso contributies)

Begin oktober 2016 is er op de website een nieuw digitaal inschrijfformulier geplaatst.
Aan de leden conform de ledenadministratie is aansluitend een mail verzonden met het verzoek om je opnieuw aan te melden met het nieuwe digitale inschrijfformulier. (dus ook indien je reeds meerdere jaren lid bent)
Reeds velen hebben dit gedaan, maar nog lang niet allemaal.
Met de mail hebben we niet alle sporters bereikt, zeker de nieuwe niet.
Er zijn sinds oktober 102 digitale inschrijvingen ontvangen, en dat zijn er veel minder dan het aantal sporters dat in werkelijkheid deelneemt aan de centrale trainingen, en de waterpoloscholen Oost (Oss), West (Roosendaal) en Zuid (Eindhoven).

We verzoeken alle huidige sporters (centraal en zeker ook de sporters van de waterpoloscholen) om zich voor 1 december 2016 opnieuw aan te melden met dit nieuwe digitale inschrijfformulier.
(m..u.v. de 102 leden die het nieuwe digitale inschrijfformulier reeds hebben ingevuld en verzonden)

Alvast dank namens het bestuur.

Actuele informatie betreft aan- en afmelden lidmaatschap is op deze website te vinden in de rubriek “Aan/ afmelden” (via blauwe menubalk op homepagina)

logo WOC-Zuid 1000x500 180kb origineel

Comments are closed.