Gezocht: vrijwilligers

Het dagelijks bestuur van WOC zuid is nog steeds op zoek naar extra hulp en extra “schouders” voor het uitvoeren van haar praktische taken zoals het schrijven van de nieuwsbrieven, sub-taken in het secretariaat, hulp in de vorm van commissies voor het organiseren stages en promo’s, voorbereiden en hulp bij de WOC-competitie wedstrijden.
Uiteraard horen bij een bestuur ook vergaderingen. Deze vinden plaats op zaterdagochtend in Eindhoven (ca. 12x per jaar).
De meeste correspondentie vindt plaats via mail en Dropbox.
Ben je nieuwsgierig en wil je helpen? Neem dan op zaterdagochtend contact op met één van de bestuursleden Marcel – Bertie – Ferry of Tim.
Mailen mag natuurlijk ook naar woczuid@zwembond.nl

bestuurstafel WOC Zuid

Comments are closed.