Cursussen

Trainercursussen en stageplekken
Het WOC Zuid wil niet alleen sporters helpen een hoger niveau te bereiken maar wil diezelfde rol spelen ten aanzien van (potentiële) trainers. Dit wil het WOC doen door het aanbieden van trainerscursussen (niveau 3 en 4) en door het bieden van stageplekken aan zowel trainers als jongeren die actief zijn in een opleiding op sportgebied.

Over de mogelijkheid tot het aanbieden van de trainerscursus in eigen beheer wordt nog gesproken met de KNZB. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat wordt dat hier vermeld.

W-Official
Ook voor ouders van de WOC-sporters en eventuele andere belangstellenden wil het WOC iets meer kunnen betekenen dan dat zij enkel goed zijn voor het wekelijks vervoeren van hun kind(eren). Gedacht wordt aan het organiseren van een cursus W-official. Dergelijke officials komen immers altijd van pas, zowel bij wedstrijden binnen de eigen vereniging als bij wedstrijden van de WOC-teams. Ook hierover volgt nog informatie.