Opleiding tot Topsporter

De volledige  KNZB brochure over de opleiding tot topsporter kunt u in 2 delen hier downloaden WOC Brochure 1 en WOC Brochure 2.

Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voor het hoogste niveau op te leiden. Zo kunnen ze wedijveren met de nationale en internationale top en uitkomen in de nationale (jeugd) teams en in de eerste teams van topsportverenigingen. Het WOC vervult een rol voor de beste en meest talentvolle sporters in de regio.

Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo
Het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo van de KNZB beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak van waterpolospeler. Uit onderzoek blijkt dat de opleiding tot topsporter minimaal tien jaar lang 10.000 trainingsuren vergt om tot optimale prestaties te komen. Dat komt neer op 3 uur per dag, of 18 uur training per week. Na de opleiding kan een topsportcarrière op (inter)nationaal niveau tien jaar of langer duren. De belangen en risico’s die gemoeid zijn met de carrière van talenten en topsporters vereisen daarom een hoogwaardige en professionele opleiding en begeleiding.

Het opleidingsplan bestaat uit een beschrijving van talentindicatoren, normeringen, programma’s, benodigde begeleiding, aansturing, en de vereiste randvoorwaarden.

De richtlijnen van het NOC*NSF geven aan dat sporters in staat gesteld moeten worden te trainen in hun eigen directe omgeving, met andere sporters met dezelfde talenten en motivatie, onder leiding van coaches van internationaal niveau. Dat moet bovendien in een goede schoolomgeving gesitueerd zijn, zodat spelers zich gelijkmatig op hun sport en school kunnen concentreren.

WOC competities
De KNZB organiseert  een Landelijke Jeugd Competitie uitsluitend voor teams vanuit de door de KNZB erkende Waterpolo Opleidingscentra.

Deze WOC competities zijn voor zowel jongens als meisjes in de categorieën o.13, o.15 en o.17 jaar. De wedstrijden in deze competitie zijn zodanig geprogrammeerd dat de deelnemers in staat zijn ook voor hun vereniging uit te komen in de waterpolocompetitie. De WOC competities worden tevens gebruikt om jonge talentvolle scheidsrechters op te leiden. Deze competities worden door de KNZB en haar jeugdbondscoaches als het belangrijkste selectie instrument gezien voor de Jong Oranje selecties.

Het WOC 10-puntenplan

  1. Een opleidingsprogramma met voldoende trainingsuren.
  2. Maatschappelijke begeleiding, afhankelijk van de situatie van de sporter.
  3. Structurele medische- en paramedische begeleiding.
  4. Structurele opbouw van kennis bij de sporters (en hun omgeving) van voedingsleer, hersteltraining, arbeids-/rustverhouding, mentale training, en persoonlijke effectiviteit.
  5. De WOC’s bieden in hun regio activiteiten aan ter versterking van de verenigingen die waterpolo beoefenen en functioneren dan op die wijze als regionaal expertisecentrum.
  6. Testen van sporters op zowel algemene kenmerken, als op het gebied van specifieke waterpolozaken. De WOC’s maken uitsluitend gebruik van opgeleide waterpolotrainers.
  7. Het gebruik van de nationale WOC competities en –toernooien, en daarmee ook de deskundigheid van de (jeugd)trainers van verenigingen, bij het scouten van spelers.
  8. Het organiseren van stages in binnen- en buitenland voor alle leeftijdgroepen.
  9. Het gebruiken van een registratiesysteem, waarmee de ontwikkeling van talentvolle sporters kan worden gevolgd.
  10. Het samenwerken en afstemmen van de opleiding met de KNZB.