Waterpoloscholen

Groeien binnen je eigen club
Het waterpolo opleidingscentrum Zuid Nederland heeft als doel het verbeteren van het niveau van het waterpolospel in Zuid-Nederland. Dit gebeurt door talentvolle spelers en speelsters trainingsmogelijkheden te bieden die hen in staat stellen te groeien binnen hun eigen club, en wie weet zelfs naar nationaal niveau. Daarnaast worden ook (club)trainers in de gelegenheid gesteld zich (bij) te scholen zodat ook via die kant aan kwaliteitsverhoging wordt gewerkt.

Regionale waterpoloscholen
Om de stap van talent binnen het eigen clubteam naar de centrale trainingen in Eindhoven kleiner te maken, ook wat reisafstand betreft, werkt het WOC Zuid met een aantal regionale waterpoloscholen. Deze zijn voor de leeftijden van negen tot elf jaar (richtlijn).

Op hoger niveau trainen
Verenigingen die hun jeugd graag de kans geven op iets hoger niveau buiten het eigen teamverband te trainen, kunnen hun talenten aanmelden bij de coördinatoren van de waterpoloscholen. Wanneer na enige tijd trainen geoordeeld wordt dat de betreffende sporter mee kan met het niveau van de centrale trainingen in Eindhoven,  kan in overleg tussen trainers en ouders een doorverwijzing volgen. Andersom kunnen kinderen die, bijvoorbeeld door overgang van leeftijdsgroep, in Eindhoven tijdelijk ‘buiten de boot vallen’ hun extra trainingen voortzetten bij een waterpoloschool.

Trainers die belangstelling hebben om ook buiten hun club aan het waterpoloniveau van de jeugd bij te dragen kunnen zich melden via de coördinatoren.

Voor het overzicht van de waterpoloscholen klik hier

coördinatoren waterpoloscholen:
Waterpoloschool West: Ferry van Vegchelen
Waterpoloschool Zuid: Simone Rietveld

Verplichtingen:
Deelname aan de trainingen van de regionale waterpoloscholen is uiteraard wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Naast afspraken die met trainers van het opleidingsinstituut gemaakt worden over trainingsinhoud, -opkomst en -gedrag gelden in ieder geval de volgende verplichtingen:

  • de bijdrage zal via een automatisch incasso worden geïnd (toestemming wordt gegeven via een in te vullen aanmeldingsformulier);
  • Voor afmelden en het daardoor eindigen van de contributie-verplichtingen gelden de regels zoals opgenomen onder de knop aan-/afmelden.

Voor nadere info betreffende aanmelding zie dit bericht.