Aanmelden Proeftrainingen

Met de verenigingen binnen district 5 is overeengekomen dat zij jong talent uit de vereniging kunnen aanmelden voor een proeftraining.  Tijdens deze proeftraining wordt bekeken of de sporter  in aanmerking komt voor het opleidingstraject. In eerste instantie dus via één van de regionale waterpoloscholen, vervolgens wellicht centraal. Ook vindt er een intake gesprek plaats.

Voor het overzicht van de waterpoloscholen klik hier

Meent u, buiten de vereniging om, dat uw zoon of dochter ook voldoende talent bezit? Neem dan contact met ons op via een email aan de betreffende coördinator. Wij nemen vervolgens ook contact op met de vereniging waar uw zoon/dochter speelt.

coördinatoren waterpoloscholen:
Waterpoloschool West: Ferry van Vegchelen
Waterpoloschool Zuid:  Simone Rietveld

Vermeld in uw email in ieder geval de volgende gegevens van uw zoon/dochter:
Naam
geboorte datum
naam vereniging
team
trainer/coach incl. contactgegevens

Mocht de sporter mee gaan doen met de WOC trainingen dan moet hij/zij contributie betalen. Meer info over  contributies vindt u hier.

Het inschrijfformulier kan bij de coördinatoren of trainers ingeleverd worden of per mail worden verzonden naar de ledenadministratie.