Visie, missie, doelstellingen

Deze visie, missie, doelstellingen (geschreven in 2011), is geschreven vanuit de toekomst en moet teruguit gelezen worden van 2016 naar 2011 en geeft hiermee aan wat het WOC in vijf jaar gaat bereiken.

Visie

 1. Wij zijn er als Waterpolo Opleiding Centrum Zuid Nederland samen met de verenigingen in geslaagd jonge sporters op hun weg naar de top te ontwikkelen en te begeleiden.
 2. De kern hiervoor is ons gestructureerde waterpolo opleidingsprogramma, gebaseerd op het meerjaren waterpolo opleidingsplan van de KNZB.
 3. Onze opgeleide talenten zijn internationaal in toenemende mate vertegenwoordigend uitgekomen. Er zijn verschillende talenten in nationale selecties opgenomen en het WOC Zuid Nederland heeft successen behaald in de WOC-competitie.
 4. Het WOC Zuid is het cement tussen de verenigingen in Zuid Nederland en een volwaardige springplank naar de nationale en internationale top.
 5. Aan de basis ligt onze rol en bijdrage aan het opleidingsprogramma voor trainers in de hele regio.
 6. Wij zijn een samenwerkende organisatie die is uitgegroeid tot het expertise centrum voor de jonge talentontwikkeling in waterpoloënd Zuid Nederland.

Belanghebbenden (Stakeholders):

 1. In aanvulling op de centrale trainingen op zaterdag, organiseren verenigingen via het WOC de regionale doordeweekse trainingen. Hierdoor is de belasting voor sporters en ouders beter in balans. Regionale trainingen vinden plaats in Oss, Sittard, Breda, Roosendaal, Oosterhout en Terneuzen.
 2. Sponsoren vanuit lokale en provinciale overheden en het bedrijfsleven investeren in het WOC-Zuid door zowel de toptalenten (reiskosten; opleiding) als het hele WOC programma financieel te ondersteunen. Het WOC-Zuid levert voor onze sponsoren een bijdrage aan innovatie in sport en welzijnsontwikkeling in de regio.
 3. Het WOC-Zuid heeft nauwe banden met het onderwijs van basisschool tot universiteit.

Succesfactoren:

 1. Het WOC communicatieteam heeft gerichte communicatie ontwikkeld naar verschillende doelgroepen, met als doel het creëren van transparantie, commitment en draagvlak.
 2. Onze WOC-Zuid website werkt als een centrale portal in het informeren van al onze interne (sporters, ouders en verenigingen) en externe belanghebbenden (scholen, sponsoren, media, etc.). Hier vindt men trainingsroosters, wedstrijdverslagen, contactgegevens verenigingen etc.
 3. Wij hebben een digitaal sportersvolgsysteem ingevoerd met gegevens over trainingsopbouw, fysiologie, voeding en mentale en (para)medische begeleiding, dat de sporters en trainers helpt in het optimaal ontwikkelen en ontplooien van het individuele waterpolotalent.
 4. De basisfilosofie van de technische staf is om de training te geven vanuit de filosofie van ‘positieve coaching’ met een eigen inbreng en zelfsturing van de sporters.
 5. In het begeleiden van onze sporters garandeert het WOC-Zuid een gestructureerd en inzichtelijk meerjarenopleidingstraject voor alle waterpolo(st)ers en hun begeleiders in de regio.
 6. Het WOC-Zuid biedt een begeleidingskader voor de trainers in de regio. Dit doen wij enerzijds direct aan de trainers van het WOC-Zuid, en anderzijds door naar en bij verenigingen in de regio clinics voor trainers en sporters te geven als basis voor gezamenlijke kennisontwikkeling.
 7. Waarden van het WOC Zuid: Ons gezamenlijk handelen en de ontwikkeling van onze waterpolotalenten wordt mede vorm gegeven door het vasthouden aan een aantal basiswaarden en normen, zoals wederzijds respect, geborgenheid en integriteit.

Missie

“Een structurele toename van het aantal (TOP)waterpolotalenten en het presteren op (inter)nationaal niveau, met als inzet het behalen en behouden van een status als het beste opleidingscentrum voor jonge waterpoloërs.”

Doelstellingen

Het Waterpolo OpleidingsCentrum Zuid Nederland heeft als doel waterpolotalenten te ontwikkelen en sporters binnen de grenzen van de leeftijdsgroep van negen tot en met zestien jaar voor te bereiden op topsport.

Dit wordt onder andere verwezenlijkt door:

 • Een gestructureerd –en inzichtelijk meerjaren opleidingstraject (Meerjaren Opleidingsplanwaterpolo conform de normen van de KNZB) voor alle waterpoloërs en hun begeleiders in Zuid Nederland.
 • Het bieden van trainingsfaciliteiten voor talentenontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.
 • Samenwerking met alle geledingen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, het Olympische Netwerk Brabant, Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO), Sportbedrijf De Karpen –Gemeente Eindhoven (Unit activiteiten), Fontys Sporthogeschool en Landelijke Overleg Onderwijs en Topschool (LOOT).
 • Het begeleidingskader van verenigingen van betrokkenen sporters in de ruimste zin van het woord verder te ontwikkelen en daar waar mogelijk te ondersteunen op basis van kennisuitwisseling.

Subdoelen

 • De opleiding is er op gericht dat verenigingen in Zuid Nederland met plezier het topniveau kunnen bereiken en op topniveau blijven presteren.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de waterpoloverengingen Zuid Nederland.
 • Het beste opleidingscentrum (organisatorisch) met de beste faciliteiten van Nederland.
 • Consistent en geloofwaardig gedrag van de leiding.