Contributie

Beste leden, ouders / verzorgers,

Begin januari 2017 is Miranda Hiemstra de nieuwe penningmeester van WOC-Zuid.
Zij heeft het stokje overgenomen van Tim Buhre.
Bij de overdracht van het penningmeesterschap is samen met Tim en Miranda het proces van contributie-inning geëvalueerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd. Mocht u onverhoopt nog problemen ondervinden met een onjuiste inning van de maandelijkse bijdrage dan verzoeken we u contact op te nemen met Miranda via het e-mailadres: penningmeester@woczuid.nl
Als bestuur bedanken we Tim voor zijn inzet binnen het WOC de afgelopen jaren.

Het WOC probeert de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden en dat is de laatste jaren ook gelukt. Om nu alles betaalbaar te houden zijn we genoodzaakt om met directe ingang de contributie te verhogen met € 0.50,- per maand.
Dit is niet veel, maar voor het WOC voldoende om alles kostendekkend te houden.

Het WOC is druk bezig om een doorontwikkeling te maken naar een RTC en daar gaat voor het bestuur erg veel tijd in zitten. Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar een secretaris om het bestuur te ondersteunen. Wij weten als geen ander dat de meeste van jullie ook al een taak verrichten binnen jullie eigen vereniging.
Het bestuur van het WOC zit 1 tot 2 maal per maand bij elkaar en dat is dan tijdens de een training, bijna alle bestuursleden hebben kinderen die bij het WOC sporten en zijn we toch aanwezig.
Heb je interesse, wil je tijd vrijmaken en het niveau van onze jeugd naar een hoger niveau tillen dan nodigen we je uit om contact op te nemen met Marcel Verhagen.
Per mail via woczuid@zwembond.nl of telefonisch (06-25138181)

Comments are closed.