WOC Zuid

In 2007 is het initiatief genomen door de Koninklijke Nederlandse Zwembond om een aantal Waterpolo opleidingscentra in het leven roepen. Dit initiatief wordt door vele verenigingen ondersteund en alle WOC’s zijn in hun korte bestaan al in staat geweest om aan te tonen dat een groter aantal en meer gestructureerde trainingen bijdraagt tot succes.

Het Waterpolo opleidingscentrum – Waterpoloacademie Zuid Nederland is een mooie en goede springplank om tot een topwaterpolo in het zuiden van het land te komen.

Topwaterpolo moet gebruikt worden voor een nieuw perspectief binnen de vele verenigingen in de regio. Goed gestructureerde verenigingen en “scorend” topwaterpolo zullen ook een voorbeeldfunctie hebben, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Iedereen die aansluit krijgt de mogelijkheid om tot het 18e jaar gedegen te worden opgeleid.

Waterpolo in Zuid Nederland is altijd een redelijk belangrijke sport geweest. Echter, een structurele positie in de landelijke top ontbreekt. De beperkte krachten worden verdeeld ingezet. Financiën zijn niet toereikend om de top te behalen. Talenten vertrekken naar andere regio’s en sommige zelfs naar andere landen.

Kortom het is de hoogste tijd om de waterpolosport in Zuid Nederland op de kaart te zetten. De uitdaging  is om met continuïteit een topwaterpolo te creëren en daarbij de waterpolocultuur te handhaven.

Vanuit Waterpolo opleidingscentrum Zuid Nederland gaan wij ons daar zeker sterk voor maken.